FORGOT YOUR DETAILS?

Veľký Slavkov

Lokalita: Veľký Slavkov, okres Poprad
Celková výmera areálu: 26.967 m2

Areál je situovaný v strede obce Veľký Slávkov pri hlavnej miestnej komunikácií. Všetky nehnuteľnosti v areály sa nachádzajú na rovinatých pozemkoch.

Areál je napojený na elektrickú energiu, vodovod, plyn a kanalizáciu.

Možnosť využitia: vhodný pre výstavbu IBV a malopodlažnú bytovú výstavbu v kombinácií s občianskou vybavenosťou.

SÚBORY NA STIAHNUTIE


Územno plánovacia informácia – Veľký Slávkov – UPI Veľký Slávkov

  • CLIENT BETA FIN, s.r.o.
  • YEAR 2015
  • WE DID obec Veľký Slavkov - Vysoké Tatry
  • PARTNERS YXYA, s.r.o., Peter Dzúrik
  • CATEGORY
TOP