FORGOT YOUR DETAILS?

Partneri na trhu s nehnuteľnosťami

V súčinnosti s partnermi poskytuje komplexné služby pre klienta vrátane inžinierskych a projekčných činností.

YXYA, VÁŠ PARTNER NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI

Spoločnosť YXYA, s.r.o. bola založená v roku 2004. Na Slovenskom trhu poskytuje služby v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami. Zaoberá sa najmä ich predajom, prenájmom a taktiež aj vyhľadávaním vhodnej nehnuteľnosti podľa požiadaviek potenciálneho záujemcu. V súčinnosti s partnermi poskytuje komplexné služby pre klienta vrátane inžinierskych a projekčných činností.

YXYA, s.r.o. v krátkom čase po jej vzniku získala dôveru a možnosť podielať sa na kompletnej reštrukturalizácií priemyselného areálu (Brownfield) v lokalite Malacky v blízkosti priemyselného parku Eurovalley pre spoločnosť Skylife, s.r.o.

V tomto priemyselnom areály, bolo nutné postarať sa a zabezpečiť jeho obnovu, prenájom voľných priestorov, predaj prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku, vyriešenie majetkovoprávnych problémov, vysporiadanie pozemkov ako aj iné dalšie úkony potrebné pre riadne a úspešné fungovanie tohto priemyselného areálu. Predmetný areál má celkovú výmeru cca 150.000 m2 a celková plocha na prenájom je 18.000 m2.

Medzi ďaľšie významné projekty spoločnosti patril výhradný odpredaj prebytočných nehnuteľností spoločnosti Towercom, a.s. V tomto prípade zabezpečovala oslovenie a vyhľadanie potenciálnych záujemcov na ponúkané nehnuteľnosti, ako aj samotnú realizáciu ich predaja budúcemu kupujúcemu.

V roku 2014 spoločnosť YXYA sprostredkovala odpredaj väčšieho balíka nehnuteľností zo spoločnosti Towercom, a.s. finančnému investorovi BETA FIN, s.r.o. Naďalej však ostáva YXYA, s.r.o. partnerom pre obdobnú spoluprácu. Pre investora zabezpečuje poradenskú činnosť pri predaji nehnuteľností a aktívne vyhľadáva ich koncových užívateľov.

Bratislava – Vajnorská ulica

Lokalita: Bratislava, mestská časť Nové mesto, Vajnorská ul. Celková výmera…

TOP