FORGOT YOUR DETAILS?

Bratislava – Vajnorská ulica

Lokalita: Bratislava, mestská časť Nové mesto, Vajnorská ul.
Celková výmera areálu: 37.729 m2

Areál je situovaný pri výpadovke z Bratislavy v smere na Trnavu, medzi ulicami Vajnorská a Rožňavská. Dopravne je napojený z oboch spomínaných ulíc. V časti od Vajnorskej ul. je postavená na ploche 1.349 m2 administratívna budova. Ide o štvorpodlažnú budovu s plochou strechou. Areál je napojený na všetky inžinierske siete. V areály sa nachádzajú bývalé hospodárske budovy, garáže, sklady a dielne.

Možné využitie: výroba, sklady, logistika

SÚBORY NA STIAHNUTIE


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA: Ulica Vajnorská – areál


Stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy ku urbanistickej štúdii zóna Vajnorská (29.10. 2013)


Stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy ku urbanistickej štúdii – urgencia schválenia zmeny – (13.5.2015)

  • CLIENT BETA FIN, s.r.o.
  • YEAR 2015
  • WE DID pozemky určené na predaj
  • PARTNERS YXYA s.r.o., Peter Dzúrik
  • CATEGORY
TOP