FORGOT YOUR DETAILS?

Prešov, obec Petrovany

Lokalita: obec Petrovany (do 6 km od Prešova – smer Košice)
Celková výmera areálu: 311.500 m2

pozemok vhodný pre logistiku a sklady

Areál sa nachádza mimo zastavaného územia obce Petrovany a tvorí samostatnestojaci objekt.

Prístup k areálu je po verejnej komunikácií. Má bezproblémové napojenie na diaľničný ťah Prešov-Košice vzdialený len 500 m. Na pozemku sú situované hospodárske stavby, administratívne budovy a garáže.

Areál je napojený na elektrickú energiu, vodu, plyn. Kanalizácia je riešená do vlastnej čističky.

V súčasnosti je ukončená EIA štúdia pre účel využitia v oblasti skladového a logistického parku tj. možné ihned žiadať o ÚR.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Štúdia – ponuka Petrovany


Územno plánovacia informácia – UPI Petrovany


Územný plán mesta


Katastrálna mapa územia

  • CLIENT BETA FIN, s.r.o.
  • YEAR 2015
  • WE DID Prešov, obec Petrovany
  • PARTNERS YXYA, s.r.o., Peter Dzúrik
  • CATEGORY
TOP